AYETEL KÜRSİ

admin

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. İslam dünyasında özel bir yere sahiptir. Bu ayet, Allah’ın sınırsız gücünü ve tekliğini vurgulayan kudsi bir ifadedir. Ayetel Kürsi’nin her bir kelimesi, Allah’ın varlıkları nasıl kuşattığını ve gözetlediğini anlatır, bu nedenle de müminler tarafından korunma ve ruhani destek arayışında sıklıkla okunur.

Ayetel Kürsi’nin Okunuşu ve Anlamı

Ayetin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı şu şekildedir:

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi’nin Faziletleri

Ayetel Kürsi’nin okunmasının pek çok faydası vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu ayeti okumanın şeytanları uzaklaştırdığını ve okuyanın Allah’ın koruması altında olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda, yatmadan önce okunması kişiyi gece boyunca koruyacağına inanılır.

Ayetel Kürsi’nin Günlük Hayatta Kullanımı

Ayetel Kürsi, günlük duaların ve zikirlerin bir parçası olarak kullanılabilir. Namazlardan sonra veya sabah akşam evden çıkarken okunması müminlere huzur ve güven verir. Ayeti her okuduğunuzda, Allah’ın sizi her türlü kötülükten koruyacağına olan inancınızı tazelemiş olursunuz.

Yorum yapın