Fatiha Suresi

admin

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk sırasında yer alır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu sure, Allah’ın varlığını, birliğini ve hükümranlığını anlatır. Mekke döneminde nazil olmuş olup yedi ayetten oluşur. Her namazda farz ve sünnet olan Fatiha Suresi, Müslümanların ezberinde bulunması gereken temel surelerden biridir.

Fatiha Suresi’nin başlangıcı olan “Elhamdulillâhi rabbil’alemin” ifadesiyle başlar ve Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meal ve fazileti gibi detayları içerir. Kur’an-ı Kerim’in özeti ve mukaddimesi olarak kabul edilir. Her namazda okunması farz olduğundan, Müslümanlar tarafından sıkça okunur.

Hadis kaynaklarında, Fatiha Suresi ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Özellikle, “elhamdülillâh” gibi ifadelerin zikrinin önemi vurgulanır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” şeklinde bu önemi belirtmiştir (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

Fatiha Suresi’nin faziletleri, Müslüman toplumunun hayatında büyük bir yer işgal eder. Bu surenin okunması ve anlaşılması, Müslümanların ibadet hayatının temelini oluşturur.

Fatiha suresi arapça okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1- Bismillahirrahmanirrahim.

2- Elhamdü lillahi rabbil’alemin

3- Errahmanir’rahim

4- Maliki yevmiddin

5- İyyake na’budü ve iyyake neste’in

6- İhdinessıratel müstakim

7- Sıratellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin

Fatiha Suresinin türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

1- Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3- O, rahmandır ve rahimdir.

4- Ceza gününün malikidir.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6- Bize doğru yolu göster.

7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Amin.

Yorum yapın